Styret har hatt sitt første styremøte i 2024. En bra sammensatt flokk, som fremover skal jobbe for et enda sterkere og mer synlig fylkeslag.

Styret i Hedmark Sau og Geit består av

Leder, Per-Joar Nesthun, Furnes

Nestleder, Erling B. Semmingsen, Tynset

Kasserer, Audun Urset, Tolga

Styremedlem, Thea Mostue, Stange

Styremedlem, Anette Kirkelund, Hernes

1. Vara, Ingeborg M. Hoelstad Hellem, Vang

2. Vara, Odd Enget, Folldal

3. Vara, Solfrid Brandvoll, Alvdal

Ikke nøl med å ta kontakt, om dere har spørsmål, tanker eller innspill. Det settes stor pris på å høre fra dere som medlemmer og lokallag.