Per Lindholt Løten og Vang og Leder i HSG Martin Mostue.

Per Lindholt har hele sitt liv vært engasjert i småfehold. For tiden er han leder i Løten og Vang Sau og Geit. Han legger ned ett stort arbeid Hedmark værring, der han sitter i styret. Per er også gjeterhundmann og er engasjert ennå med gjeterhundprogrammet til NSG. Utover fylkesgrensa er han godt kjent gjennom sitt firma Lindholt Data, som lager gode dataløsninger på alle områder innen småfehold.

Vi gratulerer så mye med utmerkelsen og håper vi kan få fortsette å da nytte av dine kunnskaper.