Jo Agnar Hansen

Leder i Hedmark Gjeterhundlag, Jo Agnar Hansen ledet årsmøtet. Laget har hatt bra med aktivitet siste året og har også fremragende resultater å vise til i konkuranser.

Sakset fra årsmeldinga kan vi lese følgende:

 HGL registrerer god aktivitet i deler av fylket. HGL kan nok her være en større pådriver til aktivitet en det som vært gjort i 2015. Her har også medlemmer i HGL et ansvar for å jobbe for økt aktivitet i sitt område.

 I 2015 ble det arrangert gjeterhundkurs i Løten, Folldal og Vingelen. De samme plassene har det også vært arrangert fellestreninger. Denne aktiviteten er viktig for å gi flere bønder mulighet til å lære å trene/bruke gjeterhund i det daglige arbeidet.

 Det er arrangert 10 gjeterhundprøver i Hedmark i 2015. FM ble arrangert i Alvdal. Prøvene er arrangert etter kl.1 og 3. Takk til de som har arrangert.

Økonomien i laget er betydelig styrket siste året. Dette kommer av stor innsats fra lagets medlemmer ved å arrangere norgescup.

Det var et tema på møtet hvordan få med flere til gjeterhundtrening og skape aktivitet i lokallag. Dette er jo en kjent problemstilling for alle i næringa. Kurs og miljøskapende aktiviteter vil fortsatt bli lagets fremste virkemiddel for å trekke nye medlemmer inn i gjeterhundmiljøet. Gjeterhund er jo et av en saueholder sine fremste driftsmidler så at satsing på kurs er nødvendig er det ikke tvil om.

Jo Agnar Hansen fortsetter som leder av Hedmark Gjeterhundlag.( Forøvrig se årsmøtereferatet.)

Karin Mattson og Jo Agnar Hansen (Foto: Toril Hårdnes)

Karin Mattson og Jo Agnar Hansen fikk under en seremonien for prisutdelinger før årsmøtemiddagen  blomster fra Hedmark Gjeterhundlag. Karin fikk Nortura sin vandrepremie for resultatet som fylkesmester i Hedmark. Hun ble jo som kjent også Norgesmester i år og Jo Agnar Nordisk mester,