Oppmøte for kaffe og rundstykker kl. 10.30. Årsmøtet starter kl. 11.00 og avsluttes omkring kl. 15.00 med påfølgende middag.

I år har styret valgt å ha avholde kun et dagmøte fordi det i fjor ble arrangert et stort seminar i fellesskap med Oppland og fordi det i år er lammekongress i Tønsberg som et veldig bra faglig tilbud denne vinteren.

 

Frister 1. februar 2014:

  • Årsmøter i lokallaga
  • Frasigelser av verv til valgkomitèen
  • Saker som lokallaga vil ha til behandling på årsmøtet
  • Forslag til kandidater til å motta Hedmark Sau og Geits diplom

Årsmelding og årsmøteinnkalling legges ut på hjemmesida senest 5. februar.

 

Valgkomitè:

Hilde S. Odden Folldal 970 69 844 hilde.od@online.no
Per Roar Stømner Grue 913 90 847 perroarstomner@hotmail.com
Øystein Knutsen Vang 481 30 216 knaknuts@online.no

 

Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2013

(De som er på valg i 2014 er utheva)

 

Styret:                                                                        Vara:

Leder: Ole Jakob Akre, Rendalen                          1. Marit Mjøen Solem, Kvikne

Styremedlem: Martin Mostue, Romedal/Stange    2. Ole Anton Brænd, Sollia

Styremedlem: Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal         3. Elin Baugslien, Alvdal        

Styremedlem: Kjell Eierholen, Åsnes          

Styremedlem (1 år): Charlotte Ryen, Folldal            

Nestleder: Martin Mostue, Romedal/Stange                                            

 

 

Revisorer :                                                                 Vara:

Sigurd W Stølan, Tynset                                         Ola Fåsetbru, Tynset          

Knut Magnar Holmen, Alvdal          

                         

 

Møteleder årsmøte 2014:                                          Vara:

Jan Aarskog, Ringsaker                                         Kjell Gunnar Tveråen, Tynset      

                                                                                                           

 

Valgkomite:                                                               Vara:

Leder: Hilde S. Odden, Folldal                                Jan Tollan, Tolga                   

Per Roar Stømner, Grue                                            Kjetil Granrud, Rendalen

Øystein Knutsen, Vang                                             Øystein Sørby, Grue

 

 

Gammelstu Stai ligger ca. 15 km sør for Koppang ved riksvei 3. Det står skilt ca. 800 m før avkjøringa i begge retninger. Klikk på bildet for mer info om stedet.