Situasjonen for Værringen i Hedmark er den at flere av avdelingene sliter med å klare innsettkravet på minimum 127 i O-indeks for NKS. Folldalsavdelinga hadde derfor et ønske om å få belyst årsaker til dette og hva som kan gjøres for å bedre på situasjonen. Avlssjef Thor Blichfeldt tok for seg litt generelt om sauavl og avlsverdiberegninger før han så litt nærmere på resultene i Folldalsavdelinga. Sammenligning ble gjort hovedsaklig i folhold til Ringsakeravdeling som ligger på topp i fylket. Om det ikke ble konkludert med noen direkte fasit-løsning, så endres det forhåpentligvis litt på ulike faktorer som kan bidra til å høyne nivået sakte, men sikkert. Over 30 engasjerte avlsinteresserte fra Ringsaker i sør til Os i nord tok veien til Storsteigen denne november-kvelden så det er iallfall tydelig interesse for avlsarbeid.