Jørgen Todnem fra Bioforsk kommer og formidler kunnskap og erfaring om innmarksbeiter for sau.

Tema vil være: -Etablering av gode innmarksbeiter.

                         -Vedlikehold av beiter.

                         -Optimal utnyttelse av beiteressurser. Slippetidspunkt, beitepress osv.

                         -Sambeiting av ulike dyreslag.

                         -Valg av beitegrasarter.    

Det blir mark-vandring på lokale beiter hvor aktuelle problemstillinger og beitekvalitet blir tema.

Oppmøte kl 09.30 på  Nortura Rudshøgda.

Avsluttes ca kl 16.00.

Vel møtt til alle intresserte!

Arrangør er Landbrukskontoret i Ringsaker, Hedmarken Landbrukskontor og Hedmark Landbruksrådgiving.