Stor Elvdal sitt komunale skadefellingslag lyktes Lørdag morgen å felle en bjørn ved Myklebysetra. Fylkesmannen i Hedmark har også tidligere innvilget skadefellingsforsøk i området uten at det da lyktes å fjerne skadegjøreren som har tatt sau i Myklebysetra beitelag sitt område.

Bjørnejakta er imidlertid ikke over i Stor Elvdal med dette. Skadefellingsforsøket etter bjørnen som har tatt ei kvige i Storfjellet beitelag sitt område fortsetter. Dette løyvet ble gitt av Fylkesmannen i Hedmark 23.07 og løper til 27.07 hvis ikke skadebjørnen felles før, eller at løyvet forlenges av Fylkesmannen.

Fylkesmannen har ikke forlenget skadefellingsløyvet på jerv i Engerdal. Det meldes her om stor uro i fjellet og dyr som trekker ned mot bygda.