Det er fra Stor Elvdal kommune og beitebrukere/grunneiere i området søkt om uttak av bjørn i Mykleby Beitelag sitt område. Det har vært kjent lenge at en bjørn har oppholdt seg i området etter at den først ble oppdaget på slutten av mars. Det har sist uke blitt tatt bilder med vilkamera av bjørnen gjentatte ganger.

Miljødirektoratet innvilget forsøk på uttak av en bjørn i området fra 15-20 april 2016.

Vedtaket for uttak begrunnes med at området er prioritert for beitedyr, skadehistorikk i området og potensialet for framtidige skader på beitedyr.

Bjørnen ble forøvrig fellt av mannskap fra SNO på lørdag 16.04.2016.