Er vi egentlig forberedt på rovdyrangrep?

Målgruppe: Beitebrukere i Midt- og Nord Østerdal

Møte: Landbrukets hus, Tynset, onsdag 10.august kl.19.00

De siste årenes økte rovviltangrep har skapt en ny og utrivelig hverdag for mange beitebrukere i

Midt- og Nord-Østerdal. Rovdyr av alle arter opptrer med ulik styrke og lidelser påføres både folk og

dyr.

Er vi egentlig forberedt på det vi møter? Møtet vil handle om oppbygging av beredskap,

gjennomføring når tragedien rammer og med noen tips om hvordan vi kan hjelpe hverandre gjennom

kriser av denne typen.

Vi nærmer oss sankingen. Dessverre vil mange finne kadaver i sankingen. Registering av disse er

nødvendig for å sikre seg selv og beitelaget under skadeoppgjør. Det blir en gjennomgang av

eksisterende baser med kadaver og info om hvordan beitelaget kan lage sine egne for å styrke egne

søknader.

Erstatningssøknader som er avkortet etter rovdyrskader medfører stor frustrasjon og følelse av å ikke

bli trodd. I møtet blir det en gjennomgang av regler og behandling av rovdyrskadesaker.

Møtet blir gjennomført i et samarbeid mellom beitebrukerorganisasjonene i Hedmark og FKT-

prosjektet Rovvilt-Sau.

FKT-Prosjektet Rovvilt-Sau ledes av Per Fossheim et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges

Bondelag og Norges Bonde og Småbrukarlag.

Innhold i møtet

 Hvordan organisasjonene opplever situasjonen

 Oppbygging av beredskap

 Når tragedien rammer

 Logg og journaler

 De tunge dagene

 Skadesøknader

 Oppbygging av kadaverbase

Vel møtt!

Arrangør :

Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag