Miljødirektoratet innvilget 19.04.2014 fellingsløyve på to ulver i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.. Dette etter dokumenterte observasjoner og spor flere steder, Første perioden varte fellingsløyvet fram til 30.04.2014. Miljødirektoratet forlenget senere løyvet fram til 15.05.2014.

Miljødirektoratet bevilget en kvote på fem ulver for hele landet som kan tas ut utenom vernesona før 01.06.2014. Ansvaret for denne kvoten er delegert til fylkene.  Derfor er det nå Fylkesmannen som forlenger løyvet på Hedmarken ut måneden.

Øivind Gotehus sier at vilkårene og området fra Miljødirektoratets vedtak om fellingsforsøk viderføres.