"Folldal Sau og Geit ble stiftet 7. desember 1947. Per O. Nilsgård hadde fått i oppdrag fra Norsk Sau og Geitalslag å få i stand stiftingsmøte, og ble da den alle første formannen".  Slik starter jubileumsberetningen for Folldal Sau og Geit!

I dag blir laget ledet av Vegar Nystuen som er aktiv både med sau og gjeterhund. De har i dag 72 medlemmer, hvor en av de er æresmedlem Hallvard Voll!

Laget er svært aktivt og har landets største værring NKS. Dette kan de være stolte av! 

Jubileumsfesten gikk av stabelen 17.november 2017 på Rondeslottet. Nærmere 70 stk. feiret laget. 

Innbedte gjester var lederen i NSG, Kjell Erik Berntsen, og fylkesleder Martin Mostue.

Dere kan jo gjette menyen for kvelden?

Takk for deres engasjement og det gode arbeide! Gratulere igjen, og lykke til videre!