Arrangementet vil foregå i Øyer på Scandic Hafjell. Les mer om arrangementet på Oppland Sau og Geit sin info

Fredagen er det saueavl som vil være tema. Lørdag avholdes årsmøtene i de to fylkeslaga parallelt. Søndag er det fagforedrag for alle med blant anna temaer som kadaverhund og elektronisk overvåking.

Pris for helpensjon fra fredag til søndag inkluderert årsmøtemiddag:

  • Kr. 2852 i dobbeltrom
  • Kr. 3442 i enkeltrom
  • Muligheter for kortere opphold

Frist 20. januar 2020:

  • Reservering av hotellrom til Pål Kjorstad, sms til mob. 990 34 406 eller på  e-post pkjorstad@outlook.com (Lokallaga kan reservere rom uten å oppgi representanter)

Frist 1. februar 2020:

  • Saker fra lokallaga til fylkesårsmøtet sendes styret
  • Forslag på personer til utmerkelser og fylkets diplom sendes styret
  • Frasigelser av verv sendes valgkomiteen

 

Leder Hans Bondal, Martin Mostue og Ingar Eide er på valg i styret. Varamedlemmer og revisorer er også på valg.

Møteleder: Per Lindholt    Vara: Kjell Horten

Oversikt over tillitsvalgte leses her.