Martin Mostue, Ola D. Gløtvold og Charlotte Ryen ble alle gjenvalgt til styret. Kjell Eierholen var ikke på valg i år. Martin ble dessuten gjenvalgt som nestleder. Mona Malvik Arntzen ble valgt som 1. vara og Ulf Skårholen som 2. vara. Elin Baugslien ble gjenvalgt som 3. vara.

Det møtte 28 stemmeberettigede på møtet. Kjell Gunnar Tveråen fra Tynset ledet årsmøtesamlingen gjennom årsmøtesakene på en glimrede måte. Dagen ble avslutta med gourmetmåltid bestående av lammelår med soppsaus og hjemmelagd rotmos.

Leders tale kan leses i årsmøtereferatet.

 Årsmøtereferat