Smånyttig informasjon som kan være greit og ha for hånden noen ganger:

-Hundeloven finner du her.

-Veiledende livdyrpriser fastsatt av NSG finner du her.

-Merkeforskrift for småfe finner du her.

- Alle vedtak som blir gjort av Miljødirektorat eller Fylkesmannens Miljøvernavdeling i saker vedrørende rovdyr finner du i Miljøvedtaksregistret. Samme der Rovviltnemda bevilger betingede skadefellingskvoter finner du her.(Hedmark)

-Statens Naturoppsyn sine rovviltkontakter i Hedmark finner du her.

-Foreningen Norske Kadaverhunder utdanner og sertifiserer hundeekvipasjer som er spesialtrent på søk i områder der det har vært rovdyrangrep. Liste over godkjente hundeekvipasjer finner du her.

-Mattilsynet har laget en liste over alvorlige sykdommer på småfe. Hvordan disse er klassifisert av Mattilsynet og litt til finner du her.

- Medlem i Sau og Geit?  Her kan du melde deg inn eller verve nye medlemmer.

- Rovdyrforliket i Stortinget finner du her.

-Erstatningssatser for småfe finner du her.