Innkalling til årsmøte i Hedmark Sau og Geit for 2014

 

Hedmark Sau og Geit vil holde årsmøte for 2014 på Skaslien Gjestegiveri, Grue 27.02.2015.

Frammøte til kaffe/rundstykke kl. 10.30.

Årsmøtet starter kl. 11.00. Ordfører i Grue åpner årsmøtet.

Lunch kl. 13.00-14.00

Årsmøtet avsluttes kl. 15.30

Kl.16.00. Foredrag med Knut Arne Gjems fra Hedmark Jeger og Fiskeforening om rovdyrsituasjonen i Hedmark.

Kl.19.00 Årsmøtemiddag med påfølgende hyggelig samvær.

Lørdag:

09.00  Siv Bøifot fra Norsk Sau og Geit orienterer om «Min Side». NSG sin dataløsning for medlemmer og tillitsvalgte.

09.45 Per Fossheim orienterer om FKT prosjektet og veien videre.

10.30 Pause

10.45 Find my sheep orienterer om sitt produkt.

11.30-12.00 kaffe

12.00 Grovforhekk i praktisk bruk Erling Birger Semmingsen.(Islandshekk)

12.30 Knarrhult/ Tynsetbygg med bygg og tekniske løsninger for saueholdet.

13.30 lunsj og hjemreise.

 

Frasigelse av tillitsverv i Hedmark Sau og Geit meldes valgkomite-leder Per Roar Stømner senest 20.02.2015. (Perroarstomner@hotmail.com eller tlf 91390847)

Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2014

Leder: Ole Jacob Akre, Rendalen

Nestleder: Martin Mostue, Stange

Styremedlem: Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal

Styremedlem: Charlotte Ryen, Folldal

Styremedlem: Kjell Eierholen, Grue

Varamedlem 1: Mona Malvik Arntzen, Kvikne

Varamedlem 2:Ulf Skårholen. Løten

Varamedlem 3: Elin Baugslien, Alvdal

Sekretær/Kasserer: Ulf Skårholen(Toril Hårdnes)

Regnskapsfører: Vekstra Nord Øst avdeling Alvdal

Revisor: Sigurd Stølan og Knut Magnar Holmen

Leder valgkomite: Per Roar Stømner  - Personlig vara: Kjetil Granrud

Medlem valgkomite: Øistein Knutsen -  Personlig vara: Øistein Sørbye

Medlem valgkomite: Siv Åse Elgvasslien - Personlig vara: Ola Flaten

Møteleder: Jorun Haugland Støen – Personlig vara: Kjell Gunnar Tveråen

Fagråd Geit: Marianne Rønning(ut i2013)

Fagråd Geit: Hans Bondal

Fagråd Geit: Ingar Moldestad

(De med uthevet skrift er på valg i år.)

 

Saker fra lokallag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret i Hedmark Sau og Geit senest 20.02.2015. (sekr.hedmark@sauoggeit.no ) .

Kostnad ved årsmøtet for den enkelte delegat dekkes av lokallaget.

Dagpakke fredag kr 300 pr delegat inklusiv årsmøtemiddag.

Dagpakke lørdag kr 400 pr delegat.

Overnatting på Skaslien Gjestegiveri koster kr 600/person i dobbeltrom inklusiv frokost. Overnatting i enkeltrom koster kr 850 inklusive frokost.

Påmelding av delegater til årsmøtet sendes fra lokallaga til sekr.hedmark@sauoggeit.no senest 20.02.2015. Dette gjelder også overnatting på Skaslien Gjestegiveri. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i i lokallag av Hedmark Sau og Geit. Flest mulig oppfordres til å delta begge dager.

Skaslien Gjestegiveri ligger 200meter nord for Kirkenær som er kommunesentrum i Grue.

Velkommen.