Høst martn på Tynset, Kongsvinger og Hamar  var  tradisjonelt arenaer for landbruket. Så tidlig som i 1850 årene ble det holdt utstillinger for både storfe og småfe i Norge. Dette var en svært viktig faktor for framgangen i husdyrholdet i landet. Avlsdyr ble premiert og omsatt. Disse store husdyrutstillingene opphørte i etterkrigstida, mens markedene og folkelivet overlevde. Formen har blitt endret. Tivoli, maskinutstillinger og næringslivet forøvrig har overtatt." Bondens marked", i denne sammenhengen er kanskje en mulighet for landbruket til igjen å få fokus på sine produkter. De store tradisjonelle husdyrutstillingene er nå for mange av oss historie og barneminner.

Fylkesutstillingene i regi av Sau og Geit stoppet opp på nittensyttitallet.

Derimot i vesle Engerdal, langt øst i fylket vårt lever tradisjonene fortsatt. For tjuende gang ble det nå i høst her arrangert utstilling for "Norsk renraset sau", eller dalasau som det heter til daglig. Ildsjeler møtes her årlig til utstilling. Det var påmeldt dyr fra seks besetninger til årets utstilling. Litt frafall ble det, men de framøtte stillte med sine beste dyr.. Dommerne framhevet at ullkvaliteten på årets utstilling var i en særklasse.

Det ble mønstret i følgende klasser: Voksen vær, risbit. Søyer med lam og Gimre med og  uten lam. Det ble i tillegg kåret mange av årets værlam.

Engerdølene hadde lagt inn bestilling på godt vær i god tid så sola varmet godt. I oktober er ikke det noen selvfølge i Engerdal.

Ildsjel og styremedlem i Landslaget for reinrasa norsk sau, Ola Dagfinn Gløtvold ønsket velkommen til Engerdal. Han fortalte kort om historien bak utstillingen og det ble servert jubileumskaffe med  et mesterstykke av en jubileumskake. Solskinn og fenomenale høstfarger lagde en ramme rundt utstillingen som vil bli husket i lang tid av de frammøtte.

Ola Dagfinn Gløtvold

Nils Fjørkenstad og Ole M. Fjørkenstad var dommere på utstillingen

Dommerne , som var svært grundige, bemerket spesielt ullkvaliteten på årets utstilling.

G.Dalakongen fikk første premie og ble av dommerne stillt nummer en i kvalitet av de voksne værene

Jubileumskaken som ble servert ute i sola smakte utmerket.

Mange flotte dyr ble stillt.

En stor takk til arrangørene av årets utstilling. Her blir tradisjonene holdt i hevd. Sosiale faglige møteplasser er for dagens bønder en sjeldenhet. Slike arenaer bør langt flere oppsøke. Dyktige erfarne dommere som hele tiden kommenterer og beskriver sine vurderinger og rangeringer. Her kan de fleste snappe opp ny kunnskap. Praten rundt ringen og sauene gir en stemning som ikke kan beskrives. Det må bare oppleves.