Spørsmål 1.

Hva er de to hovedingrediensene i Norges nationalrett," fårikål" ?

Spørsmål 2.

Hvilket år ble Norsk Sau og Geit stiftet ?

Spørsmål 3.

Hva heter Norsk Sau og Geit sin seminstasjon ?

Spørsmål 4.

Hva heter gjeterhunden i serien om sauen Shaun ?

Spørsmål 5.

Hva heter æresprisen som Norsk Sau og Geit deler ut for særlig god innsats i geiteholdet ?

Spørsmål 6.

Hva slags redskap er en håndtein ?

 

 

For å være med i trekningen om tre premier for hver spørsmålsrunde, må du ha tilknytning til et medlemsnummer i Hedmark Sau og Geit. Svar sendes  på e-post til sekr.hedmark@sauoggeit.no .

Husk navn/adresse på deltaker, alder, medlemsnummer og svar på alle spørsmål.

Merk e-posten med" Julequiz 1".