Det ble informert fra Avlsutvalget og Hedmark Gjeterhundlag. Pål Kjorstad som er sekretær i Oppland Sau og Geit og sitter i styret i NSG, informerte om saker i NSG og hadde noen vurderinger rundt sammenslåing av fylkeslag.

Referat fra ledermøtet