På styremøte i Hedmark Sau og Geit i dag fratrådte Ole Jakob Akre som leder i fylkeslaget.

Avgangen er uten dramatikk da han nå i høst avvikler sitt sauehold.

Nestleder i styret, Martin Mostue fra Stange, vil fungere som leder fram til fylkesårsmøtet på nyåret.