Rendalen kommune, ved ordfører Norvald Illevold, innkalte til hastemøte med Mattilsyn, forvaltning og beitenæring i forbindelse med situasjonen for beitebrukerne i kommunen. Møtet ble etterhvert flyttet til Fylkesmannens Miljøvernavdeling på Hamar.

Alle besetninger i Sølendalen Hamnelag sitt beiteområde fikk i går kveld(26.07.2016) likelydende vedtak fra Mattilsynet. Totalt elleve besetninger ble pålagt innsamling av sine dyr fra beiteområdet umiddelbart. Fristen for innsamling var satt til i dag(27.07.2016).

Beiteområdet til Sølendalen Hamnelag er i forhold til ulv et prioritert beiteområde. Her skal beitende bufe ha en sterk fortrinnsrett og potensielle skadegjørere ikke finnes. Nå har det vært pågående skadefellingsforsøk i området i en måned. Skadeomfanget har nå kommet opp i et slikt omfang at Mattilsynet har pålagt beitebrukerne i området å hente hjem sauen. Dette er et vedtak som opphører hvis skadegjører fjernes fra området. Da er beiteområdet igjen åpent for beitebruk. Dyrevelferd er som alltid fra Mattilsynet førsteprioritet.

 Dette er en svært vanskelig situasjon for de berørte.

Hjemme er enga nyslått og ligger i åkerkanten som rundballer og vinterfor. Ingen eller få har areal som kan holde for sauene hjemme på innmark allerede nå.

Sauesamling i varmen som er i området nå er heller ikke noen enkel sak. Svært store avstander uten vei tilsier driving i opptil flere timer for å få dyra ut av området. Dyra går spredt og samling vil trolig ta opp mot et par uker. Slakteriene har ferie og kan ikke ta i mot nå i fellesferien. Alle skjønner at dette er ei rimelig fortvilet tid for de involverte.

Etter anmodning fra Rendalen kommune og Sølendalen Hamnelag utsatte Mattilsynet i dag sitt fattede vedtak om innsamling av sau i området. Beitebrukerne får noe tid til å områ seg og det settes inn flere tiltak i området fra forvaltningen.

Gjeldende skadefellingsløyve på ulv i området varer nå fram til 02.08.2016. Hvis ikke skadesituasjonen opphører, eller annet foreligger da vil trolig sanking bli iverksatt.

På møtet ble det redegjort for hva de berørte kan få hjelp til av forvaltningen ved fungerende Fylkesmann i Hedmark og direktør i miljøvernavdelingen Jørn Berg.

De involverte jegere og beitebrukere som har et utall timer ute i marka vil også bli tilbudt oppfølging lokalt.

Det ble avtalt å fortsette dialogen mellom beitebrukerne i området, forvaltningen og Mattilsynet.

På møte deltok representanter fra Miljødirektoratet på skype fra Trondheim, Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Rendalen kommune med ordfører i spissen, Hedmark sau og Geit, Hedmark Bondelag og Sølendalen Hamnelag.