Linjene nedenfor er i sin helhet sakset fra Mattilsynet sin info-side om Miltbrann.

Miltbrann er en bakteriesykdom som gir svært alvorlig sykdom hos en rekke dyrearter og hos mennesker. Bakterien danner en kapsel som gjør at den er svært motstandsdyktig og kan overleve i jord i mange tiår for så å utløse sykdom ved kontakt med dyr eller mennesker.

Symptomene på miltbrann kan oppstå relativt kort etter at dyrene har blitt smittet. Enkelte dyr dør uten å ha vist symptomer, andre får en rekke ulike alvorlige symptomer som varierer mellom dyreslag. Hos døde dyr ses ofte mørkt, tjæreaktig, ikke koagulert blod i fra naturlige kroppsåpninger.

Sykdommen smitter ikke direkte fra dyr til dyr, men ved at innkapslede bakterier tas opp via fôr, inhaleres med luft eller tas opp gjennom sår i huden. Gamle dyregraver med miltbrannkadaver gi smitte til dyr hvis de åpnes for eksempel ved flom eller gravearbeider

Det siste tilfellet på dyr i Norge ble registret i 1993.

Miltbrann kan også gi alvorlig sykdom hos mennesker, men den kan behandles med antibiotika i de fleste tilfeller.

Miltbrann er en A-sykdom og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

 

I Russland sine nordområder er nå mer enn nitti mennesker smittet og tusentalls rein gått med under sommerens utbrudd. I Sverige har ti storfe, en hest og en elg strøket med så langt som er kjent.

Norge var tidlig ute med å brenne kadavere etter miltbrannangrep. Derfor uttaler veterimærinstituttet at det er liten sannsynlighet for utbrudd i Norge.