Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag, Tyr og Elgå Reinbeitedistrikt er Hedmark Sau og Geit sine samarbeidsorganisasjoner i forhold til medieoppslaget som er utforma. Uttalelsen er sendt til flere aviser.

Les uttalelsen her

Uttalelsen er sendt til Nationen, Bondebladet, Glåmdalen. Hamar Arbeiderblad og Østlendingen 13. juni 2013.