Erling Birger Semmingsen og Jon Gunnar Karterud ble nye styremedlemmer. Ingar Eide hadde sagt fra seg gjenvalg. Oversikt over tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit finner du her.

Per-Joar Nesthun har vært styremedlem i fylkesstyret siden 2017 og er nå valgt som fylkesleder.

 • 32 år fra Furnes i Ringsaker
 • Kone og 3 barn, jenter på 7 og 4 år og gutt på 3 år
 • Leder i Ringsaker Sau og Geit
 • Leder i værringen i Ringsaker (Avd. 28)
 • Leder for Furnes Lammering
 • 200 vfs. 160 Nks og 40 søyer av div. raser (Suffolk, Blæset sau og noen krysninger)
 • Medl. i vær ring i 2 år og før det værholdslag i 5 år
 • Inseminert 80 doser i 2019, både for rekruttering til ringen og for å rekruttere egne værer til de andre rasene
 • Har alle dyra på talle, 120 i kaldfjøs og 80 i isolert tallefjøs
 • Klipper egne sauer og en del på bygda
 • 3 gjeterhunder på gården, 2 Border Collier og ei Working Kelpie tispe, brukes i drifta og litt på sanking
 • Begynte med noen sauer i 2010, bygd gradvis opp,  tok over hjemgården i 2016
 • Bygget ammekufjøs til 50 mordyr
 • Ambisjoner om å få til et engasjert fylkestyre og få opp engasjementet i alle lokallaga
 • Målsetning om å fortsette det gode samarbeidet med Oppland sau og geit