Hedmark Sau og Geit og Nortura viderefører avtalen om sekretærtjenester til HSG. Siden Nortura nå har ansatt ny produsentrådgiver i for små og storfe mellom Røros og Trysil er denne også nå ny fylkessekretær for Hedmark Sau og Geit. Kjersti Norin har allerede tiltrådt i stillingen.

                                                          Kjersti Norin

Kjersti, som opprinnelig er fra Tynset, er bosatt i Alvdal. Hun er godt kjent i miljøet og driver selv sammen med familien med sau og ammeku.

Vi ønsker Kjersti velkommen som ny fylkessekretær i Hedmark Sau og Geit.

Erling Skurdal                    Kjersti Norin                 Martin Mostue