Sakliste Årsmøte HSG 2012

Årsmelding HSG 2011

Årsmelding Værering 30 Hedmark 2011

Årsmelding Hedmark Gjeterhundlag 2011

Valgkomiteinnstilling Årsmøte HSG 2012

 

PROGRAM:

Fredag 17/2:

Kl. 12 00 Frammøte og Lunsj

Kl. 13 00 Årsmøte starter med sak 1 - 7

Kl. 14.45 Pause

Kl. 15.00 Innledninger til gruppearbeid

            15.00   FKT-midler v/Kristine Schneede

            15.20   Landbruksmeldinga v/ styreleder i NSG Ove Ommundsen

            15.45   Rovviltforliket v/ Kjetil Granrud

            16.00   HSG si hjemmeside v/ Toril Hårdnes

            16.15  Arbeidsplan for HSG v/ Kjetil Granrud

            16.30   Transportorganisering i lokallaga v/ Hege Brendryen og Toril Hårdnes

Kl.16.45 Oppklarende spørsmål og inndeling i grupper

Kl.17.00 Gruppearbeid med kaffe og frukt

Kl.18.00 Avslutning

Kl.19.30 Årsmøtemiddag

 

Lørdag 18. februar:

Kl. 09.00 Gruppearbeid fortsetter

Kl. 10 00 Presentasjon av gruppearbeid

Kl. 10 50 Pause

Kl. 11.00 Årsmøtesak 8-11

Kl. 13.00 Lunsj og avreise

 

Arbeidsgrupper:

1. Landbruksmeldinga – Resolusjonsforslag

2. Rovviltforliket – Resolusjonsforslag

3. Fordeling av FKT-midler – Forslag til høringsuttalelse

4. Arbeidsplan for HSG 2012-2014 - Vedtaksforslag

5. Transportorganisering - Tanker omkring lokal organisering

6. HSG si hjemmeside – Opplæring av web-redaktører

 

Innkalling til årsmøte i Værring 30 Hedmark
Lørdag 18.februar 2012 Kl 10.00
Østerdalen Hotell, Rena

 
Sakliste:
1.Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen.
2.Årsmelding.
3.Regnskap.
4.Budsjett.
5.Valg.
Magne Horten – leder – på valg.
Martin Opsal – på valg.
Per H Lindholt – ikke på valg.
Varamedlemmer:
1.Per Simensen – på valg.
2.Ole Gunnar Krogsrud – på valg.
3.Birger Steihaug – på valg.
Leder og varamedlemmer velges for ett år.
Valgkomiteen består av: Odd Jarle Skogstad – leder
Eirik Sletten – valgt 2010
Torstein Øverbø – valgt 2011
Frasigelse av verv sendes skriftlig til leder i valgkomiteen innen 13. februar.
6.Granskningresultat - er vi fornøyd med resultatet for avdelingene i Ring 30, hvis nei -
veien videre.
7.Innkomne saker.
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 12. februar.
Ved avstemming har hver avdeling en stemme.
 
Styret i Værring 30 Hedmark og Avlsutvalget for sau i Hedmark
 
Magne Horten/s/ Martin Opsal/s/ Per H. Lindholt/s/ Øystein Knutsen/s/


 

Østerdalen Hotell

Overnatting i enkeltrom med frokostbuffet.
2 stk 2 retters lunch.
Kaffepauser, hvorav en med kake og en med frukt.
3 retters middag.
Prisen på denne kurspakken blir da 1300,-kr pr person
Prisen for dobbeltrom blir 2290,-kr, altså 1145,-kr pr person.