Den årlige framgangen i saueavlen er stor. Hvert år tilbys avkomsgranska værer i ringene solgt til bruksbesetningene. Kjøper du en avkomsgranska vær, har væren igjennom registreringer i ringen vist hva den er god for. Ved kjøp av avkomsgranska vær er du sikrere på å få et ønsket resultat enn ved kjøp av kåra værlam og ikke minst ukåret værer. Veiledende pris fra NSG i 2023 er kr 5000 + tillegg på kr 200 per indekspoeng over 115 i O-indeks. Vi tar utgangspunkt i o-indeks på salgstidspunktet.

Veddene er fordelt på kategori "spæl" og "NKS", og for hver rase er de fordelt ut på avdelinger. 

Bestilling av vær skjer på bestillingsskjema som du finner i bunn av lista over salgsværer. Bruk kåringsnummer i bestillingen.

Du vil ikke få tilbakemelding før uttaket er utført. Da får du epost med hva du er tildelt. Dersom du ikke legger til reservevedde, vil du få en tilfeldig vær. Vi kjører utplukk ca hver 3. dag.