Den årlige framgangen i saueavlen er stor. Hvert år tilbys avkomsgranska værer i ringene solgt til bruksbesetningene. Kjøpe du en avkomsgranska vær, har væren sjøl vist hva han duger til gjennom avkomma han har produsert i ringen. Ved kjøp av avkomsgranska værer er du sikrere på å få et ønsket resultat enn ved kjøp av kåra værlam og ikke minst ukåra værer. Veiledende pris fra NSG i 2022 er kr 4 500 + tillegg på kr 200 per indekspoeng over 115 i O-indeks.

Og med det, kan vi informere om at salget er startet for høsten 2022

NKS blir lagt for salg 22. oktober, kl 12.00.

Veddene vil være fordelt på kategori "spæl" og "NKS", og for hver rase er de fordelt ut på avdelinger. 

Bestilling av vær skjer på bestillingsskjema som du finner i bunn av lista over salgsværer. Bruk kåringsnummer i bestillingen.

Du vil ikke få tilbakemelding før uttaket er utført. Da får du epost med hva du er tildelt. Dersom du ikke legger til reservevedde, vil du få en tilfeldig vær. Vi kjører utplukk ca hver 3. dag.