Møtestedet i starten var facebook-gruppa, " Nettverk for kvinnelige bønder" . På kvinnedagen  møttes de for første gang. Siden saueinnteressen er stor hos denne gjengen var dagsorden satt i utgangspunktet.Noen av damene er allerede etablert med egne sauebesetninger, mens andre er i startfasen.  Det var avtalt en omvisning i fjøset hos Martin Opsahl i Ringsaker. Her møtte damene også Erling Skurdal fra Nortura. Sammen med Martin fortalte han om sauehold og svarte på spørsmål fra en svært inntresert gjeng.

 

Martin Opsahl og Erling Skurdal(Foto M.Hermansen)

Etter omvisningen i Nortura sitt visningsfjøs hos Martin gikk turen til Hege Sletli og Stein Pedersen i Hamar. De har en besetning med gammelnorsk sau. Etter en omvisning her endte dagen på stabburet hos Hege og Stein. med oppsumering og trivelig samvær.

Linda Suleng,Birgit Svenkerud, Ingeborg M. Hellem,Anine Wollebæk,Sara Nilsstuen,Kristina Hegge,
Rikke Myhrehagen, Nina Marianne Lekve, Jeanette S. Trontveit,, Hege Sletli, Guro Alderslyst, 
Marianne F. Hermansen

Initiativtakere til samlinga var Guro Alderslyst og Marianne Hermansen. Begge medlemmer i Løten og Vang Sau og Geit. At tiltaket var vellykket og at dette ikke er siste samlinga til denne gjengen er sikkert. Til høsten blir det samling på Nortura sitt anlegg i Ringsaker.

Vi ønsker alle i gjengen  lykke til videre med saueholdet og håper at vi også får ta del i neste samling med gjengen. Slike initiativ er viktig for næringa og vi oppfordrer til at det blir skapt flere arenaer der interessen for sau og sauehold kan "stimuleres" på en positiv måte.