Årets tema for sau under Landbrukshelga 2014 er beitebruk, bygninger og økonomi. Sauekurset er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus Sau og Geit og Nortura.

Sted: Hurdalsjøen Hotell

Registrering og innsjekking 25/1 fra kl. 9.30. Åpning kl. 10.30. Avslutning med lunsj søndag kl. 12.45

Les mer på Akershus Sau og Geit sin hjemmeside

Påmeldingsskjema (Pass på å velge kurset "Sauen - Krusedull og fårikål")

 

Program:
Lørdag 25. januar
- Effektiv utnyttelse av tilgjengelige beiteressurser - mål, planlegging og gjennomføring.

  • Utmarksbeite: Øivind Gurandsrud, sauebonde i Buskerud.
  • Innmarksbeite: Rune Sandklev, sauebonde i Østfold.
  • Bøndene vil også dele noen småsmarte løsninger de har på sin gård.

- Bygninger til sau med vekt på praktiske løsninger og tidsbruk v/Eirik Kolbjørnshus, fagrådgiver bygg Nortura.

Søndag 26. januar 
- God drift viktigere enn størrelse? Effektivitet i saueholdet. v/ Eivinn Fjellhammer, Agri Analyse

I tillegg er det felles åpningsforedrag med fokus på betydningen av Akershusmat samt festmiddag lørdag kveld. Stian Carstensen kommer og underholder.

Kursleder er Erling Skurdal, Nortura.