Jervebåsen til Vidar Westgård og Reidar Leet på Savalen i Tynset har vært årets mest efektive post. Fire jerver har de tatt denne jaktsesongen.

Etter at lisensjakta var over, ble jervebåsen ved Savalen satt i åpen stilling og ved flere anledninger er jerv filma med viltkamera. Vidar fikk med et klipp i NRK sin programserie "Ut i naturen"  31. januar. (ca. 25 min. ut i programmet)

Ut i naturen 31/1-2012

Arbeidets Rett 27/10-2011

Arbeidets Rett 17/1-2012

Rovviltnemndas vedtak 11/10-2011

Rovviltnemnda sitt vedtak 16/12-2011

 

RovbaseID Art Kjønn Alder Dødsdato Funnsted Vurdering Kommune
M405322 Jerv Hann   21.01.2012 Savalen Dokumentert Tynset (N)
M405319 Jerv Hann   17.01.2012 Savalen Dokumentert Tynset (N)
M405314 Jerv Hunn   10.01.2012 Savalen Dokumentert Tynset (N)
M405310 Jerv Hunn   10.01.2012 Litlsæteråsen Dokumentert Engerdal (N)
M405240 Jerv Hunn   19.11.2011 Tverrvola Dokumentert Tynset (N)
M405191 Jerv Hann vokse 29.10.2011 Savalen Dokumentert Tynset (N)
M405188 Jerv Hunn   27.10.2011   Dokumentert Trysil (N)
M405186 Jerv Hunn   22.10.2011 Strandsetra - Ruskåsen Dokumentert Stor-Elvdal (N)
M405184 Jerv Hunn   19.10.2011 Oppestusetra, Risberget Dokumentert Våler i Hedmark (N)
M405179 Jerv Hunn   12.10.2011 Gravbergskogen Dokumentert Våler i Hedmark (N)
M405149 Jerv Hann   28.09.2011 Horta Dokumentert Stor-Elvdal (N)

 

Ekstraordinære uttak i regi av SNO

Fellingsområde I, Forollhogna: Deler av Tynset, Tolga og Os kommuner mellom RV 3 og RV 30.

Fellingsområde II, Oppdal/Knutshø/Kvikne:

Oppdal kommune øst for E6, Rennebu kommune mellom E6 og RV 3 og deler av Folldal og Tynset kommuner nord for RV 29, vest for Rødalen og vest for RV 3.

Direktoratet for naturforvaltning v/Statens naturoppsyn er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Fellingsforsøket gjennomføres i tråd med fastsatt instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt.

I forsøk på uttak skal det som hovedregel unngås å felle jerv innenfor de områder der det drives intensiv lisensfelling per i dag.

Vedtaket gjelder i tidsrommet 25. januar 2012 til og med 31.januar 2012. Fellingsforsøka i perioden var resultatløse.