Anslagsvis er det omkring 30 % som har svart. Det var kun en produsent som svarte at han mangla saueklipper. 2/3 av de som svarte hadde klipt dyra og 1/3 hadde  rimelig sikker avtale om klipping eller skulle klippe sjøl. Det har vært gitt råd til saueklippere som ferdes mellom kommuner om å forsikre seg om status hos gardbrukerne og følge smittevernregler for å unngå smittespredning. Fylkeslaget og Nortura Klippeteam har prøvd å hjelpe med formidling når det har vært forespørsler.

Link til NSG sin artikkel om klippesituasjonen her

Av de 140 svarene, var det 7 produsenter som har avtale med utenlandske arbeidere til lamminga og 1 til sommeren. Disse kommer fra Polen, Vietnam. Litauen, Nederland, Filipinene og Kanada. Det er veldig usikkert hvorvidt papirer kommer på plass i tide og spesielt fra andre verdensdeler.