Statsråd Vidar Helgesen har hatt noen dårlige dager på jobben etter at han satte ned foten for lisensuttak av ulv inne i vernesona. Å skyve ei juridisk tolkning av Naturmangfold-loven og Bern-konvensjonen foran seg foran seg skaper ingen tillit. Dette, i tillegg til at han har unlatt å møte til debatter om temaet de siste dagene, tilsier at han skjønner han er på svært usikker is. Her lukter det politikk og ikke et forvaltningsmessig korrekt vedtak.

Sverige, som nå har startet sitt lisensuttak på ulv, har i skrivende stund fellt seks dyr. Der har muligheten til lisensfelling på ulv denne vinteren allerede vært igjennom rettssystemet og i høyeste rettsinstans  blitt funnet lovlig.

Også der har man henvist til Bern-konvensjonen for å få stoppet lisensfellinga. Her i Norge viser Statsrådens lovtolkere til at det ikke er noe skadepotensiale i områdene som er definert som vernesone. Dette er å fortrenge virkeligheten. Det er ikke mer en et par måneder siden det ble revet sau av ulv i området. Storfe har også gått tapt denne sommeren. Det er nå dokumentert at det var ulver fra flokkene inne i vernesona som har herjet i Sølendalen/Rendalen i sommer. Denne tolkningen stiller vi oss svært undrende til da det i Sverige jo ikke finnes dyr på utmarksbeite. Likevel er det gitt løyve til lisensfelling der. En undrer om Bern-konvensjonen har en annen ordlyd i øst eller om det er i Norge og norsk forvaltning som har trøbbel med tolkningen.

Aksjonen " Markering for en demokratisk ulveforvaltning" i Oslo i dag fikk et uventet høyt antall deltakere. Nærmere to tusen stilte til en sterk, høylytt og fredelig markering utenfor stortinget. Først ble det holdt en rekke apeller på Eidsvolls plass. Til og med stortingspresidenten kom ut og lovde å bringe de frammøtte sitt syn på saken videre til Stortinget. Deretter marsjerte alle nedover Karl Johan s gate til Klima og Miljødepartementet. Der stoppet marsjen opp mens forlikspartene til ulveforliket i Stortinget ankom til dialogmøte med statsråden. Ingen inne i departementet kunne unngå å merke ansamlingen av bygdefolk utenfor. Trommeslageren som ledet an i marsjen markerte takten mens de tilreisende høylytt markerte sin uenighet med Vidar Helgesen i spørsmålet om lisens.felling eller ikke.

Eneste tilløp til drama var når en provoserende motdemostrant fra en verneorganisasjon resolutt ble lagt i jern av ordensmakten.

 

Atten fulle busser fra innlandet ble organisert i en utrolig fart. Denne "dobbeltdekkeren", med avgang fra Romedal fraktet 83 hedemarkinger til "Markerig for en demokratisk ulveforvaltning! i Oslo.

Eidsvolds Plass ved stortinget ble etterhvert fylt med bortimot totusen demostranter som gjerne markerte sin uenighet i Vidar Helgesen og klima og miljødepartementet sin stopp i lisensfellingsaken.

Et stort antall bannere med et titall forskjellige ytringer  ble trykt opp i forkant av demostrasjonen.

Det var stor trengsel foran Stortinget under apellene som ble holdt av et titalls ytterst meningsberettigede.

Gaute Nøkleholm(Norskog) stilte krav om omgjøring av stans i lisensuttaket og krevde ministerens avgang i sin apell på Eidsvolds Plass.

Mange kjente fra næring og beitebruk stilte opp. Ole Martin Kildal, Løten og Kåre Kristian Sagen, Romedal og Stange saubeitelag

Hilde Mellum, Løten Bonde og Småbrukerlag, Arne Sverre Søgaard og Arne Nilsen fra Løten og Vang Beitelag.

Hans Skårholen, Marianne Hermansen, Mette Stikholmen, Ingrid Lekve og Jon Karlsen alle fra                                 Løten og Vang Beitelag.

 

Ola Tronsmoen, Alvdal var ikke alene fra nord østerdalen på Eidsvolds Plass. Den forhenværende sauebonden, med sterke meninger om rovdyrforvaltningen, hadde tatt turen til Oslo for å støtte opp beitenæringa og bygdene.

Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant for Høyre fra Hedmark er på kollisjonskurs med egen regjering.

Trygve Slagsvold Vedum, Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hedmark deltok i demonstrasjonen.

Ørjan Buer, ordfører i Åsnes, har store utfordringer med rovdyrforvaltningen. Etter at Kjølaberget ikke brukes lenger er beitebruken i kommunens utmarksarealer nå tilnærmet fraværende.

Tre hyggelige damer fra Senterungdommen serverte alle de frammøtte kaffe i regi av Skogeierforbundet.

Ingen i Kongens gate kunne unngå å merke at totusen demonstranter ropte på endringer i ulveforvaltningen utenfor Klima og Miljødepartementet. Selv inne i departementet var ingen i tvil om hva som var demostrantenes mål.

Gata mellom Steen og Strøm og Klima og Miljødepartementet ble etterhvert helt fyllt med demostranter.

Fra venstre Kaj Willy Teppen fra Hedmark Bonde og Småbrukerlag i samtale med en villfaren verneaktivist.

Ole Mattis Lien og Arnfinn Lien fra Hedmark Jeger og Fiskeforening.

Halvor Nilsen og Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Sau og Geit tok  turen til Oslo i for å demonstrere mot ulveforvaltningen til Vidar Helgesen. Det gjenstår å se om de får gjennomslag for sitt syn på saken.