Ekstraordinære uttak i regi av SNO

Fellingsområde I, Forollhogna: Deler av Tynset, Tolga og Os kommuner mellom RV 3 og RV 30.

Fellingsområde II, Oppdal/Knutshø/Kvikne:

Oppdal kommune øst for E6, Rennebu kommune mellom E6 og RV 3 og deler av Folldal og Tynset kommuner nord for RV 29, vest for Rødalen og vest for RV 3.

 

RovbaseID Art Kjønn Alder Dødsdato Funnsted Vurdering Kommune
M405355 Jerv Hunn   08.02.2012 Eventjønnhøa Dokumentert Tolga (N)
M405354 Jerv Hunn   08.02.2012 Kaltberget Dokumentert Tynset (N)
M405347 Jerv Hunn   06.02.2012 Sør for Innerdalvatnet Dokumentert Tynset (N)

Arbeidets Rett 7/2-2012

 

Jervekongen på Dovre skutt

Den 14 år gamle hannjerven ble skutt av SNO 8. januar

NRK Hedmark og Oppland 6/2-2012