Jernbaneverket har ansvar for jernbanesporet og sikkerhet rundt denne i Norge. Avdelingen i Elverum, som har ti ansatte, gjør nå gode tiltak for både folk og dyr langs langs linja på Hamar-Grundsetbanen. En henvendelse fra Løten og Vang Beitelag i vinter resulterte i et positivt svar fra Jernbaneverket.

Her settes det opp nye grindsbukker ved en overgang i Løten

Denne jernbaneovergangen hadde fra før tunge gamle stålgrinder med enkle stolper som var satt ned i bakken. Når telen flyttet stolpene ut av stilling var grindene tildels umulig å håndtere. Dette medførte at de ofte ble stående åpne til stor fare for både folk og beitedyr. Denne overgangen er også en innfallsport til Mosjømarka i Løiten Almenning som er et av hedemarkens mest benyttede turområder. Her er en lite traffikert skogsbilvei i fin stand som benyttes mye både sommer som vinter av syklende, til fots eller med hest. Det beiter også ca ett tusen sau i området så her må gjerder og grinder være i stand.

De nymonterte grindbukkene er av meget god kvalitet. Lette tregrinder som sitter i en stålbukk med mange justeringsmuligheter.

Et av de faste punktene for beitetilsyn i dette området har i lang tid vært å sjekke grindene på denne overgangen. Heretter så er det ihvertfall ingen unnskyldning at de er tunge å handtere. Når "Lukk grinda beitedyr", plakatene er på plass  vil dette bli bra.( De er innkjøpt allerede fra NSG sin medlemsbutikk).

Stor takk til Jernbaneverket og de trivelige karene som monterte grindene.