Østlendingen melder i dag at ulv har tatt sau i Gammeldalen og to andre steder i Tynset. Dette er svært dårlig nytt for beitebrukerne i området. Store områder og mye sau som er sluppet i utmark tilsier at her er skadepotensialet betydelig.Les mer om saken i Østlendingen her.

Fylkesmannen har i ettermiddag innvilget skadefellingsløyve i området muntlig.

Saken vil bli oppdatert.