Fylkesmannen i Hedmark måtte gi sauebønder med beite innenfor det rovviltavvisende gjerdet i Trysil skadefellingsløyve på ulv siste uka i August. Dette etter at Statens Naturoppsyn dokumenterte store tap i området forårsaket av ulv. I utgangspunktet ble søknaden om uttak av skadegjøreren avslått av FM som etter en tur i tenkeboksen innvilget beitebrukernes påklaging av vedtaket. Da hadde det gått med flere titalls sau og lam. Når skadefellingsløyvet utløp hadde saueeierne forlengst startet sanking for å forhindre ytterligere tap til rovdyr. Ulven unnslapp det kommunale skadefellingslaget som så den i øyekroken, men ikke fikk noen god skuddsjanse. Saueeierne, som måtte framskynde sankinga grunnet ulveangrepet i det rovdyrsikrede hegnet fikk tilskudd til tidligsanking av FM. Sauene som ble reddet ut av det rovdyrsikrede hegnet ble tatt hjem på gardstunet til de fire saueeierne. Her skulle de tilbringe de siste ukene før vinteren.

Hos en av beitebrukerne har ulven slått til igjen nå i helga.

En av beitebrukerne som er bosatt i vestre Trysil har i løpet av helga fått dokumentert nye tap til ulv. Statens Naturoppsyn sin representant har dokumentert at ulv har drept sauer som har gått på inngjerdet innmark hjemme på gården. Trolig har ulven kostet ni sau og lam livet disse dagene.

Norsk rovdyrpolitikk i tåkeheimen.

Norge, har ved et vedtak i Stortinget, bestemt at vi skal ha en vernesone for ulv langs grensa mot Sverige. Her skal ulv ha fortrinnsrett og beitebruket må vike til fordel for denne. Inne i sonen er det bygd opp hegn til vern for de få beitedyra som fortsatt finnes i disse tradisjonsrike beiteområdene. Områdene inne i disse innhegningene skal forvaltes som "prioriterte beiteområder". Det vil si områder utenfor vernesonen som er prioritert for beitedyr. Derfor innvilget Fylkesmannen skadefellingsløyvet i Flendalen i August. Samtidig ble beitebrukerne pålagt å sanke inn dyra og fikk støtte til dette. Nå blir sau drept hjemme på gårdstunet etter at de er pålagt av Fylkesmannen å sankes ut av et innhegnet område som Fylkesmannen har betalt for, og som i henhold til gjeldende reglverk er godkjent som rovviltavvisende inngjerdet.

 Nå har Statens Naturoppsyn dokumentert skadesituasjonen slik at beitebrukeren kan søke om erstatning for dyr som er drept av fredet rovvilt. Dyra til beitebrukeren skulle i utgangspunktet vært inne i et sikkert område , men han er pålagt av myndighetenene å holde de hjemme. 

 Det er ikke kjent om forvaltningen vil iverksette skadefellingsforsøk, eller om det vil bli satt inn andre tiltak til støtte for beitebrukerne i Trysil.