Jegere fra kommunens skadefellingslag i Stange fellte på formiddagen i dag ulven som ble observert for noen dager siden i kommunen. Da ble den observert inne på en gårdsplass tidlig på morgenen.

Ulven som var ei tispe på 31 kg ble fellt klokka 10.45.

Etter at Fylkesmannen i Hedmark gav fellingsløyve på ulven har den ikke vist seg. Det ble først registrert bevegelser fra den i natt. Da først kom skadefellingslaget igjen  på sporet. Det har i den forbindelse også blitt funnet skadd/drept sau med skader forårsaket av ulven. Omfanget ser nå ut til å bli katastrofalt. Sju sau/lam er bekreftet drept eller avlivd med store skader. Sauene i området er samlet og så langt mangler det mange. Trolig ligger det opptil ti dyr til i skogen som enda ikke er funnet. Kadaversøk vil bli foretatt så snart det er mulig. 

 Det må understrekes at dette er et prioritert beiteområde.  Her skal det ikke være rovdyr som utgjør et skadepotensiale for beitende bufe.