Helga starta med parallelle årsmøter i Værringen i Hedmark og Hedmark Gjeterhundlag. På årsmøtet i Værringen deltok 18 personer og på årmøtet Hedmark Gjeterhundlag deltok 6 personer. Etter lunsj fortsatte det med årsmøte i Hedmark Sau og Geit. Her møtte 27 stemmeberettigede og 8 gjester/observatører.

Lørdag kveld var det festmiddag med 23 deltakere. De lokale entertainerne Gunnar Ness og Erland Kjeldsen ledet festfolket gjennom ei spinnvild-økt der lattermusklene ikke fikk kvile. Deretter var det utdeling av avlsstauetter for beste vær i ringavdelingene. Vandrepokal for Hedmark Gjeterhundlag ble overrekt til Karin Matsson fra sponsor Nortura ved Erling Skurdal.

Søndag møtte 23 ivrige tilhørere opp på variert fagprogram. Først informerte styreleder Hans Bondal om pågående lokalmatsatsing på geitmjølk og kjekjøtt i Nord-Østerdalen. Deretter var det en bolk om REKO-ringer ved Rebekka Bond, Matnyttig, et prosjekt i regi av Norges Bonde- og Småbrukarlag som har til hensikt å øke lokalmatsalg. REKO-ringene opererer med fast sted og tidspunkt for overlevering av bestilte varer. Hamar og Trondheim er nærmeste destinasjoner i forhold til Hedmarks-produsenter. Seminardeltaker Ellen Marie Hansen fra Os leverer kjekjøtt i stykningsdeler til REKO-ringen Trondheim. Ho tenker litt på å få i gang en ring i Nord-Østerdalen eller Røros.

Neste post på programmet var beredskapsplan i beitebrukssammenheng ved Marit Mjøen Solem. Ho presenterte den såkalte Kvikne-modellen. De starta med et besøk til Oppdal og et møte med daværende FKT-prosjektleder Per Fossheim. Deretter ble arbeidet med utarbeiding av beredskapsplanen satt i gang.

Norske Kadaverhunder var representert ved Jonny Mathisen som informerte om foreninga og arbeidet de gjør. Han refererte til en NIBIO-rapport som konkluderte med at mennesker finner 1 % av kadaver og hunder finner 25 %. Les om rapporten her.

Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og Småbrukarlag tok opp beredskapsplanarbeidet til det offentlige. Han mener at Fylkesmannens Mijøavdeling og Staten tar for lite ansvar angående beredskap ved rovviltangrep. Det er viktig at organisasjonene jobber for å få mer ansvar over på offentlige organer.

Etter lunsj ble helga avslutta med trivelig utfart til fjøset til Ståle Eggestad. Der ble forsamlinga orientert om driftsopplegget og litt om byggtekniske detaljer.

    

Styreleder Hans Bondal og Seniorrådgiver Erling Skurdal i Nortura

Erling Aaseng, leder i Hedmark Bondelag på talerstolen. Ingar Eide, Møteleder Kjell Horten og Jon Iver Jordet.

Ola D. Gløtvold, Engerdal SG, Arne Kristian Strømsrud, Romedal og Stange SG og Beate Ramlo, Os SG.

De lokale entertainerne Erland Kjeldsen og Gunnar Ness

   

Magne Horten, leder i avlsutvalget deler ut avlsstatuetter til beste vær i avdelingene til Jon Iver Jordet og Erik Tveråen. Karin Matsson har mottatt vandrepokal som Fylkesmester Gjeterhund 2018.

    

Rebekka Bond, Matnyttig og Marit Solem, Leder Kvikne Vestfjell Beitelag

Ståle Eggestad informerer seminardeltakere om driftsopplegget og driftsbygningen