Ny avtale med Apotek1 er gjeldende frå 01.02.2024 og frem til ny prisliste ankommer. Hordaland Sau og Geit har diverre ikkje anledning til å vise avtalen, difor ligg det ikkje prisoversikt. Men det er gode rabattar på preparata.

Avtale med Vitusapoteka er også i boks og ny avtale gjeld frå 15.02.2024.

Medlemer må framvise gyldig medlemskort for å få rabatterte priser. Du finner medlemskortet på "Min side" på nsg.no.

Saka vert oppdatert dersom det kjem på plass avtale med fleire apotek.