Jakob var ein legende for arbeidet med gjetarhund i Hordaland. Han stilte opp som instruktør innan kurs for gjetarhund, dommar på diverse gjetarhund
arrangement i ei årrekke. Under NM i Gjetarhund 2013 i Myrkdalen, Voss blei Jakob tildelt heiderspris for sitt arbeid for gjetarhundarbeidet i Hordaland.


Det var ikkje berre gjetarhunden Jakob hadde sitt engasjement i. Jakob var kåringsdommar for sau i Hordaland 25 år. Siste året han var med som
kåringsdommar var 2009, 71 år gammal. Jakob hadde eit sterkt hjarte for Kvit Spelsau. Dette viser att gjennom arbeidet i vereringen 143 Kvinnherad-Ølen-Etne spæl.

Lyser fred over Jakob sitt minne!