Her finn du oversikt over kåringsjåa og kåringsreglane:

Kåringsjå 2013

Kåringsreglane

Dersom du har sprørsmål til kåringane, ta kontakt med leiar i avlsutvalet i HSG, Tore Atle Sørheim

Mobiltelefon  906 20 154 eller e-post   tore.atle.sorheim@kvaerner.com