Stad og tid: Scandic Voss laurdag 13.januar kl 10:30  – sundag 14.januar kl 14:00

Fagprogram
Info frå Mattilsynet
Fôring av sau ved Felleskjøpet
Økonomi i sauehaldet
Avl, rasar og bruk av sauekontrollen ved entusiastisk sauebonde
Klima i landbruket og sauens rolle ved Norsk Landbruksrådgiving
Fjøsbesøk i nybygd sauehus
Sjukdom hos sau ved dyrlege
Offentlige tilskudd v/Statsforvalteren
Aktuelle tilskudd til investeringer og nye bønder v/Innovasjon Norge
Skryt og skrøner om bruk av gjetarhund og GPS på sau

Pris: Eigendelen er berre kr 1500 i einerom, eller kr 2800 for 2 personar i dobbeltrom (inkl lunsj 2 dagar, middag laurdag og frukost søndag)

Påmelding til Kjetil Rødland e-post kroedlan@online.no tlf 91179771

Snarleg påmelding lettar planlegginga av kurset, absolutt siste påmelding 20.des.