Årsmøte i Lindås og Meland Sau og Geit vert halde i Hagellia Matstove, tirsdag 31.januar 2017 kl.19.30

 

Sakliste:

                1. Opning av møtet

                2. Godkjenning av innkalling og sakliste

                3. Val av møteleiar

                4. Val av referent

                5. Val av 2 personar til å skrive under møteboka

                6. Årsmelding

                7. Rekneskap

                8. VAL

                               Val av leiar – på val Jahn Tommy Midtgård.

                               Val av 2 styremedlemmer – på val Randi Undertun og Anne Kristin Tonning.

Val av 3 varamedlemmer til styret – på val Ørjan Jacobsen, Kjetil Eriksen, og  Stein Åge Fyllingsnes.

Val av 2 revisorar – på val Nils Veland og Ole Johan Eidsnes.

Val av vara til revisor – på val Hans Petter Eide.

Val av utsendingar til årsmøte i HSG.

                9.  Val av ny medlem i valnemnda – på val Kjell Ølnes.

                10 .Organisering av kåringssjået.

                11. Innkomne saker.

                       Innkomne saker må vera styret i hende seinast 28.januar 2017.

 

                Det vert fagleg innslag på møtet.

                Enkel servering.

                Vel møtt!

 

                Ostereidet 7.januar 2017

                Jahn Tommy Midtgård