Det vert fagmøte om ull og utplukk av livlam måndag 24.oktober kl. 19.30 på Ostereidet hjå Jahn Tommy Midtgård

Me får besøk av ullklassiffisør Nils Paulen som fortel om ullkvalitet og ullsortering

Ove Holmås vil seie litt om kva ein skal sjå etter  når ein plukkar ut påsettlam.

 

Enkel servering

Helsing styre