Torsdag den 31.mars kl19.30 samlast me til sosialt samvær på MAKS, i Frekhaug Senter

Me skal sjå ein film om lamming som Animalia har laga.

Halgrim Andersen frå Seim Veterinerkontor vert med oss, han vil kommentera filmen, og svare på spørsmål om lamming.

Enkel servering

MAKS  betyr: Meland Arbeids og Kompetanse senter