Ordførar Tonje Såkvitne vert med oss

Årsmøte med vanlege årsmøtesaker

Middag og dessert

Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 09.02.24.

 

Grunna maten er det påmelding, innan onsdag 07. februar,

til Kristina Jordalen, tlf: 97563604.

Vel møtt!