Møtet vert halde
onsdag 8. november kl 19:00.

Sauehuset stod nytt vinteren 2023, så her får ein moglegheit for å sjå eit heilt nytt hus, og samstundes høyra erfaringane deira sålangt. 
 

I tillegg vert det høve for litt fagleg input.

Rådgjevar i Nortura, Per Johan Lyse, vert med, og vil snakka om fylgjande tema:

- Haldvurdering

- Fôring

- Praktisk avl

Det vert enkel matservering og kaffi å få. 
Det kan vera kaldt, så kle deg godt, og sjølvsagt ikkje i fjosdressen du brukar heima. 
 

Vel møtt til ein triveleg haustkveld!