Prøven vert arrangeret fredag ettermiddag hjå Elisabeth og Arild Kleppe, adressa er Rokne 28, 5708 Voss. 

Dommargjennomgang kl 13:45, fyrste start går kl 14:00. 

Dommar vert Audun Seilen og sauen som skal brukast er NKS. 

 

Startkontigent pr. startande hund er kr. 150,-. Innbetalast til Voss Sau og Geit sin konto: 3480 17 04877 før start. 

 

Påmelding innan tysdag 01.02.22 kl 20 til Kristina Jordalen, på SMS 97563604.

 

Vel møtt!