Det vert trening kvar veke, med unntak av veke 8, fram til påske, så sant smittesituasjonen tillet det. 

Det vil vera instruktør til stades, så dei som ynskjer det kan få hjelp og rettleiing. 

Treninga er for medlemmer i Norsk Sau og Geit, så medlemsskap der må vera betalt. 

Treningsavgift for heile sesongen er kr 500, denne betalast til Voss Sau og Geit sin konto: 3480 17 04877. Merk innbetaling med namn og treningsavgift vinter 2022.

Me ynskjer gamle og nye ekvipasjar velkomne! 

Har du spørsmål, kontakt gjetarhundansvarleg Øyvind Rivenes, tlf: 99420783, eller instruktør Ivar Haug tlf: 97150041.