Siste trening vert torsdag 2. april. 

 

Treninga er for medlemmer i Norsk Sau og Geit, så hugs å betala medlemskontigent. 

 

Minner også om treningsavgift på kr.: 200 som skal betalast inn på Voss Sau og Geit sin konto: 34801704877. Merk innbetaling med "trening vinter 2020". 

Dette for å ha litt å gå på dersom det skulle oppstå uhell/skade under trening. 

 

Minner også om at dette er eigentrening utan instruktør, ei moglegheit for å trena innandørs på vinterstid, utveksla erfaring og gje kvarandre tips og råd. 

Fint om ein byter på å ta med kaffi og noko enkelt å bita i. Tilby deg gjerne, og avtal kven som tek med neste gong før treninga er over!

 

Har du spørsmål, ta kontakt med gjetarhundansvarleg i Voss Sau og Geit, Rune Gjeraker, tlf: 97083292.

 

Vel møtt til trivelege kveldar i ridehallen!