Innmelding av lam gjer ein via innlogging på NSG sine sider www.saueavl.nsg.no.

Frist for innmelding er fredag 6. oktober.

Pris pr. stilte lam er kr. 200.

Obs: Nytt i 2023 er at kravet for o-indeks for å kåra dyr av rasane NKS og kvit spæl er heva til 120. 

Hugs å fylla ut eigenerklæringsskjema som skal leverast til sekretær på kåringsdagen. Eigar av dyr som skal stillast må vera hovudmedlem i NSG, og medlemskontigent for 2023 må vera betalt. 

Det vert som vanleg kafè med sal av betasuppe, lappar, kaffi, m.m.

Felleskjøpet og Grendaservice vert med oss med stand, og er klar for ein prat og kanskje nokre gode tilbod. Det vert også natursti som høver for alle aldrar. 

Velkomne til både utstillarar og publikum, til ein triveleg dag i hallen! 

Voss, Vossestrand, Vaksdal og Granvin Sau og Geit